دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

 

جمع آوری موتور تلمبه های غیر مجاز شهرستان دهلران

صیانت از منابع آب سطحی و زیر زمینی  

به گزارش روبط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام و در راستای صیانت از منابع آب سطحی و زیر زمینی در خلال 10 روز گذشته به همت گروه های گشت و بازرسی و پرسنل اداره منابع آب شهرستان دهلران و نیروی انتظامی تعداد13 دستگاه موتور تلمبه غیر مجاز ، 5 مورد سیفون و چند مورد تخریب حریم و بستر رودخانه شناسایی و برخورد قانونی صورت گرفت . 

  

منبع خبر:

دیدگاه کاربران