شنبه, 29 دی 1397

 

 

شناسایی و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز در شهرستان دهلران

در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی گروه گشت و بازرسی شرکت نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز اقدام نمود  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام و در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی در تاریخ 96/09/22 تعداد بیست و دو حلقه چاه غیرمجاز در منطقه چم هندی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی شهرستان - دادستان محترم ، نیروی  محترم انتظامی ، اداره منابع آب شهرستان دهلران و نیروهای گشت و بازرسی شرکت پرو مسلوب المنفعه گردید .

  

منبع خبر:

دیدگاه کاربران