جمعه, 23 آذر 1397

 

 

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آبهای زیر زمینی  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام در تاریخ 96/11/9 سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب زیر زمینی در محل استانداری ایلام با حضور معاونین محترم استاندار و سایر مدعوین برگزار گردید . در ابتدا آقای مهندس مهدی زاده مدیر عامل محترم شرکت ضمن خوش آمد گویی به کلیه مدعوین شمه ای از وضعیت منابع آب استان را گزارش و در ادامه معاونین محترم استاندار در خصوص وضعیت منابع آبی و بحرانی احتمالی کمبود آب توضیحاتی ارائه نمودند

منبع خبر:

دیدگاه کاربران