شنبه, 29 دی 1397

 

 

شناسایی و جمع آوری یکدستگاه حفاری غیر مجاز

شناسایی و جمع آوری یکدستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان دهلران  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام و با توجه به گزارشات واصله در تاریخ 97/3/7 یکدستگاه حفاری ضربه ای غیر مجاز که در منطقه حسن قندی شهرستان دهلران مشغول حفاری غیر مجاز بود ، شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی و همکاری صمیمانه نیروی انتظامی منطقه نسبت به جمع آوری آن اقدام گردید .

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران