دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

 

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزلر گردید

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزلر گردید  

به گزارش روابط عمو می شرکت آب منطقه ای ایلام اولین جلسه میز خدمت با حضور اعضاء در دفتر سر پرست شرکت برگزار گردید در این جلسه روند بهترین خدمات رسانی به ارباب رجوع و تسریع در کارهای آنها مورد برسی فرار گرفت در این زمینه جناب آقای مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای از اعضا خوا ستند به هر شکل ممکن کار ارباب رجوع را در اسرع وقت انجام گیرد

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران