شنبه, 29 دی 1397

 

 

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزار گردید

اولین جلسه میز خدمت در شرکت آب منطقه ای ایلام برگزار گردیددر این جلسه روند بهتر خدمات رسانی به ارباب رجوع و تسریع در کارهای آنها مورد برسی فرار گرفت  

به گزارش روابط عمو می شرکت آب منطقه ای ایلام اولین جلسه میز خدمت با حضور اعضاء در دفتر سر پرست شرکت برگزار گردید در این جلسه روند بهترخدمات رسانی به ارباب رجوع و تسریع در کارهای آنها مورد برسی فرار گرفت در این زمینه جناب آقای مهندس پور احمد سرپرست شرکت آب منطقه ای از اعضا خوا ستند به هر شکل ممکن کار ارباب رجوع را در اسرع وقت انجام گیرد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران