شنبه, 2 تیر 1397

جلسات شورای حفاظت
جلسه اول

اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان در مورخ 94/02/07 در محل سالن جلسات استانداری با حضور جناب آقای مهندس مروارید و بقیه اعضاء برگزار گردید که در ابتدا آقای  مهندس مهدی زاده مدیر عامل محترم شرکت وضعیت منابع آب استان و مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب را تشریح نمودند و در پایان جناب آقای مهندس مروارید استاندار محترم ضمن تشکر از شرکت آب منطقه ای , دادگستری و نیروی انتظامی بابت همکاری بر لزوم تشویق مردم در زمینه صرفه جویی در مصرف آب اشاره نمودند و سپس بر نصب کنتورهای هوشمند آب برق بر روی چاههای کشاورزی ، تغییر الگوی کشت و عدم توسعه اراضی تحت پوشش چاه­های پس از تغییر روش آبیاری به منظور ذخیره آب در آبخوان تا کید نمودند.

 

جلسه دوم

دومین جلسه شورای حفاظت ا زمنابع آب در مورخ 94/05/18 در محل سالن جلسات استانداری با حضور جناب آقای مهندس مروارید استاندار محترم استان ایلام و بقیه اعضاء برگزار گردید و در ابتدا آقای مهندس مهدی زاده مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص حفظ و  حراست از منابع آب زیرزمینی ارائه نمودند و در پایان آقای مهندس مروارید استاندار محترم استان بر ساماندهی موتورتلمبه های منصوبه بر روی رودخانه ها تأکید داشتند.

 

جلسه سوم

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در مورخ 94/11/04 در محل سالن جلسات استانداری با حضور استاندار محترم استان جناب آقای مهندس مروارید برگزار گردید که در ابتدا آقای مهندس مهدی زاده مدیر عامل محترم شرکت چالش های موجود در بخش آب را عنون نمودند سپس آقای مهندس مروارید استاندار محترم استان بر تشکیل مستمر جلسات تأکید داشتند

 
آخرین به روزرسانی: 1394/12/02