دوشنبه, 29 مرداد 1397

مدیران و مسئولین شرکت آب منطقه ای ایلام

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی  تصویر
1 علی پوراحمد

سرپرست شرکت آب منطقه ای ایلام

 

2 علی اصغر پاکزاد عضو اصلی هیئت مدیره-مشاور مدیرعامل
3 ذوالفقار مهدی زاده عضو اصلی هیئت مدیره
4 علی پوراحمد عضو اصلی هیئت مدیره-معاون طرح و توسعه
5 بهرام سایه میری معاون برنامه ریزی 
6 بهادر کرمی معاون منبع انسانی مالی و پشتیبانی
7 صادق علیمرادی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب
8 بهرام سایه میری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
9 احسان یارمحمدی معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب
10 عباس کردنژاد رئیس اداره منابع آب شهرستانهای سیروان و چرداول
11 محمدباقر مرادی مدیر اداره منابع آب شهرستان دهلران
12 سید احمد حسینی رئیس اداره منابع آب شهرستانهای دره شهر و آبدانان
13 محمدرضا رشیدی رئیس اداره منابع آب شهرستان ایوان
14 امیرعلی علیزاده مدیر اداره منابع آب شهرستان مهران  

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1397/02/16