جمعه, 23 آذر 1397

عملکرد حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

 

 1. اعلام خسارت ناشی از بارندگی و ایجاد سیل در شبکه های آبیاری فروردین ماه95
 2. شرکت در جلسات مدیریت بحران استان
 3. شرکت در جلسات مدیریت بحران شرکت
 4. شرکت در جلسات برگزار شده مدیریت بحران در شرکت مدیریت منابع آب
 5. شرکت در همایش و مانور اطفاء حریق استان
 6. شرکت در اطفاء حریق جنگلهای حوزه شهرستان ایلام
 7. شرکت در اطفاء حریق مزارع و جنگلهای شهرستان سیروان چرداول
 8. تکیل اطلاعات مربوط به غرق شدگی در حوزه سدها و شبکه های آبیاری
 9. برآورد تجهیزات و ادوات موجود در اماکن و تاسیسات حوزه عمل شرکت
 10. اعلام آخرین وضعیت طحهای حوزه عمل شرکت
 11. انجام مطالعات تهدید شناسی در اماکن و تاسیسات
 12. ارائه گزارشات عملکرد شش ماهه در حوزه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران
 13. اجرای ساختار تشکیلاتی جدید مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 14. برگزاری دوره آموزشی
 15. انجام کلیه امورات مربوط به هفته پدافند غیرعامل
 16. مزین نمودن سربرگ مکاتبات اداری به فرمایشات مقام معظم رهبری
 17. درج نمودن شعارهای هفته پدافند غیرعامل در سربرگ مکاتبات اداری
 18. انجام تبلیغات محیطی از جمله نصب بنر و ارسال پیامک از طریق سیستم اتوماسیون اداری
 19. تشکیل جلسه پدافند غیرعامل درون سازمانی
 20. تشکیل جلسه هم اندیشی برنامه های پدافند غیرعامل
 21. شرکت در کنفرانس خبری
 22. اجرای مانورهای پیش بینی شده در هفته پدافند غیرعامل توسط اعضاء کارگروه آب و انرژی
 23. بازید از پروژه های حوزه عمل
 24. برگزاری دوره های آموزشی در هفته پدافندغیرعامل

 
آخرین به روزرسانی: 1395/10/04