سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

آمار نیروی انسانی شرکت خردادماه 1395

ردیف

نوع استخدام

میزان تحصیلات

تعداد کارکنان شاغل

1

رسمی

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

0

لیسانس

7

فوق لیسانس و بالاتر

9

2

جاری

دیپلم و زیردیپلم

0

فوق دیپلم

1 (کارگری)

لیسانس

7

فوق لیسانس و بالاتر

17

3

طرحهای عمرانی

دیپلم و زیردیپلم

16

فوق دیپلم

3

لیسانس

23

فوق لیسانس و بالاتر

15

4

قرارداد کار مشخص

دیپلم و زیردیپلم

15

فوق دیپلم

4

لیسانس

10

فوق لیسانس و بالاتر

0

5

سایر قراردادها

دیپلم و زیردیپلم

22

فوق دیپلم

9

لیسانس

6

فوق لیسانس و بالاتر

3

جمع کل

167

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1397/06/25