دوشنبه, 5 تیر 1396

نقش آب در توسعه پایدار

نقش آب در توسعه پایدار
 

مشخصات منطقه ممنوعه دشت مهران

مشخصات منطقه ممنوعه دشت ­مهران
 

مطالعه ژئوشیمیایی سازند سروک در برش نمونه واقع در کوه بنگستان

مطالعه ژئوشیمیایی سازند سروک در برش نمونه واقع در کوه بنگستان
 

چینه نگاری سکانسی ومحیط رسوبی سازندهای ایلام

چینه نگاری سکانسی ومحیط رسوبی سازندهای ایلام وسروک در میدان نفتی آب تیمور
 

تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان

تعیین مهمترین پارامتر تأثیرگذار بر شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC
 

تاثیر کاربرد زئولیت در خاک

تاثیر کاربرد زئولیت در خاک بر بهینه سازی آب فضای سبز
 

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت زیدون با استفاده از مدل ( drastic)درمحیط(gis)
 

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای ايلام است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا